LỊCH NGHỈ THÁNG 9

30/08/2020

THÔNG BÁO

Phòng khám và nhà thuốc tạm nghỉ từ thứ tư 06.09 đến thứ năm 14.09.

Các ngày 01.09, 02.09 và 04.09 mở cửa bình thường.

Trân trọng.

 

BÌNH LUẬN CỦA BẠN