Cảm nhận

BẠN HOÀI THƯƠNG

Mình theo khám bác Sương hơn 2 năm rồi, với một người đã điều trị mụn rất nhiều năm như mình, trải qua rất nhiều phương pháp, sản phẩm, người khám khác mà quyết định theo bác không thay đổi nữa thì hiểu là hiệu quả mang lại cho mình như thế nào. Tuy là khâu lấy số và chờ khám hơi phức tạp với người mới cũng như chờ khám hơi lâu, nhưng mà phòng chờ máy lạnh với có thể liên hệ để sắp xếp cho tiện giờ giấc thì cũng bù lại phần nào. Tiền thuốc với tiền khám theo mình là không quá đắt so mặt bằng chung vì đây là khám da liễu, quan trọng là đạt được hiệu quả.